مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

       احتراماً ؛ در اجراي دوره هاي بازآموزي مديران و مربيان آموزشگاه هاي استان ، اجراي آموزش پرتال ويژه مربيان و مديران آموزشگاه هاي آزاد در سالن آزمون مركز ساعت 8 صبح مورخ 93/06/12 توسط آقاي دانيال خرمي برگزار مي گردد.شايسته است ضمن به همراه داشتن مدارك شناسايي (كپي كارت ملي - شناسنامه و عكس ) در دوره آموزشي شركت نماييد. داشتن مدارك براي شركت كنندگان الزامي مي باشد.

 

محمدرضا  محمدحسيني

رئيس مركز فني و حرفه اي نوشهر، چالوس و كلاردشت

 

 

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

     احتراماً ؛ بدينوسيله به اطلاع مي رساند به منظور آشنايي بيشتر با مقوله المپياد، مربيان و مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد مي توانند تا تاريخ 93/06/15 از  محل برگزاري مسابقات در مركز تربيت مربي كرج بازديد نمايند.

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز نوشهر، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

      احتراماً؛ نظر به اينكه صدور و تمديد پروانه تأسيس و پرداخت هزينه آن از طريق سامانه پرتال امكان پذير گرديده است ، جهت بهره برداري ،فايل راهنما را از سامانه پرتال دريافت نماييد . 

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز نوشهر، چالوس و كلاردشت

 

مدیران محترم آموزشگاه های آزاد

با سلام 

      احتراماْ ، دستورالعمل جديد درخصوص  تأسيس شعب روستايي و عشايري آموزشگاه هاي آزاد جهت اطلاع به شرح ذيل  ارائه مي گردد.

دستورالعمل

 

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز نوشهر ، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

     احتراما؛ نظر به نامه شماره 93/210/19141 مورخ 93/06/03 مدير كل محترم دفتر موسسات كارآموزي آزاد و مشاركتهاي مردمي درخصوص وضعيت مراحل ثبت نام ، معرفي به آزمون ، نشاني حوزه هنري آزمون ، دريافت گواهينامه و ... شايسته است كليه مديران محترم دقت لازم را به هنگام ثبت شماره تلفن همراه كارآموزان در پرتال معمول دارند.شايان ذكر است عواقب ناشي از ثبت اطلاعات ناقص كارآموزان در پرتال  و عدم اطلاع رساني به موقع به ذينفعان به عهده موسسين و مديران آموزشگاه مي باشد.

مديران محترم  آموزشگاه هاي آزاد
با سلام

       احتراماً ؛ بازگشت به اطلاعيه دوم شهريور درخصوص حضور جناب آقاي خطيري مسئول محترم آموزشگاه هاي آزاد استان، شايسته است در جلسه اي كه به همين منظور در تاريخ 93/06/10  ساعت 9/30 در سالن آزمون مركز برگزار مي گردد شركت نماييد. شايان ذكر است به تأكيد رئيس مركز محترم جناب آقاي محمد حسيني، شركت مديران آموزشگاه ها در جلسه الزامي مي باشد.

واحد آموزشگاه آزاد مركز

 

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

 با سلام

     احتراماً ؛ بپيوست نامه شماره ۲۵۸۶/۲۲۶/ د مورخ ۰۸/۰۶/۹۳ درخصوص انعقاد قرارداد با ساير ادارات جهت اطلاع  ارائه مي گردد. شايسته است نسبت به رعايت موارد ذكر شده اهتمام نماييد.

 

قرارداد با ساير ادارات

مديران محترم آموزشگاه ها 

با سلام

      احتراماً؛ نظر به مكاتبات انجام گرفته مابين اداره كل و اداره امور مالياتي مبني بر ارسال مجدد تعداد كارآموزان آموزشگاه ها در سال 92 به تفكيك رشته و حرفه  ، شايسته كليه مديران محترم جدول ذيل را تكميل و تا پايان وقت اداري 93/06/11 به واحد آموزشگاه آزاد مركز تحويل نمايند.

آمار كارآموزان

مديران محترم آموزشگاه ها آزاد صنايع غذايي

 با سلام

       احتراماً ؛ نظر به برگزاري جشنواره بين المللي غذا  كه قرار است از تاريخ 93/7/16 لغايت 93/7/20 در استان اصفهان برگزار گردد ، شايسته است نسبت به تكميل و تحويل مشخصات ذيل در قالب فرم اكسل تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 93/06/3 اقدام نماييد.

رديف - نام غذاي سنتي - دليل برتري نسبت به غذاهاي ديگر - تاريخچه غذا

 

محمدرضا محمدحسيني

رئيس مركز فني و حرفه اي نوشهر، چالوس و كلاردشت

 

 

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

     احتراماً ؛ بدينوسيله  از شما دعوت مي گردد در  همايشي  كه با حضور مسئول محترم آموزشگاه هاي آزاد  استان ؛ جناب آقاي  مهندس خطيري ؛  تاريخ 93/06/10 ساعت 9/30 در سالن آزمون مركز  برگزار مي گردد  شركت نماييد. شايان ذكر است حضور كليه مديران آموزشگاه هاي آزاد در جلسه مذكور الزامي مي باشد.

 

محمدرضا محمدحسيني

رئيس مركز فني و حرفه اي نوشهر ، چالوس  و كلاردشت