مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

      احتراماً ؛ بدينوسيله به اطلاع مي رساند نشست مديران آموزشگاه هاي آزاد با رئيس مركز محترم ، جناب آقاي محمدرضا محمدحسيني در روز دوشنبه مورخ 93/5/27 ساعت 12  در سالن آزمون مركز برگزار مي گردد. شايسته است درجلسه مذكور حضور بهم رسانيد.

 

واحد آموزشگاه هاي آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

      احتراماً ؛ بپيوست نامه شماره ۵۲۵۴/۱۳ مورخ ۲۱/۵/۹۳ مديركل محترم دفتر موسسات كارآموزي آزاد و مشاركتهاي مردمي درخصوص اعتبار سنجي آموزشگاه هاي آزاد منضم به فايل نرم افزار محاسب تحت اكسس جهت بهره برداري لازم ارسال مي گردد. شايسته است فايل مربوطه را تكميا و به همراه مستندات به مركز تحويل نماييد.

برای دریافت نامه سازمان و فایل محاسبه به ادامه مطلب مراجعه کنید

                             

| ادامه مطلب
مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

    احتراماً ؛ در جهت اجراي طرح گذر مهارتي ياوران اميد ، نامه شماره ۱۵۹۱۳/۱۰۰ مورخ ۱۱/۵/۹۳ رياست محترم سازمان درخصوص اجراي بند ۲-۲ از تفاهمنامه همكاري في مابين سازمان و شركت انسستيتو ايزايران و ساير متعلقات مربوط به آن ارائه مي گردد. مقتضي است با همكاري انجمن صنفي در اجراي مشاركت نماييد.

 

 

محمدرضا محمد حسيني

رئيس مركز فني و حرفهاي نوشهر

| ادامه مطلب
مديران محترم آموزشگاه هاي مراقبت و زيبائي

با سلام

     احتراماً ؛ با توجه به حساسيت موارد بهداشتي در برگزاري دوره هاي آموزشي آرايشگر دائم صورت (ميكروپيگمنتيشن)، نامه شماره ۱۶۶۷۰/۲۱۰/۹۳ مورخ ۱۵/۵/۹۳ مدير كل محترم دفتر موسسات كارآموزي آزاد و مشاركتهاي مردمي سازمان منضم به نامه معاونين محترم بهداشت و درمان وزارت بهداشت به همراه دستورالعمل هاي مربوطه جهت اطلاع  ارائه مي گردد.

 

محمد رضا محمد حسيني

رئيس مركز فني و حرفه اي نوشهر

| ادامه مطلب
مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

 با سلام

      احتراماً ؛ ابلاغهاي صادر شده جهت ارائه به آموزشگاه ها به شرح ذيل مي باشد.

 سيما سلطاني ،‌ عبداعلي رحماني ، سيما آل ياسين ، سكينه آهنگر ، زهرا صيادي ، مرضيه اديبي (2 پرونده) ،‌ محمد علي پور آسياب دري ، پانته آ شاهين ، عظيمه كوچ پيده ، صديقه معزي ، ميترا فروتن ، مريم صدقي (2 پرونده) ، پويا نصر الهيان ، كبري تسليمي ، محمد علي شريف نيا ، زبيده مرادي ، فاطمه كاوسي ، سمانه خادمي  و پرونده ازدياد رشته آموزشگاه انفورماتيك

 

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

   احتراماً ، نظر به اجراي رتبه بندي مراكز آموزشي بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه كه به منظور افزايش سطح كيفي ارائه خدمات در آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي انجام مي پذيرد لذا به منظور آگاهي موسسين آموزشگاه هاي ازاد از كاربست هاي كسب شده و مزاياي ناشي از آن مصوبه بيست و ششمين جلسه هيأت نظارت مركزي مورخ 93/03/24 به شرح جدول پيوست جهت اطلاع ابلاغ مي گردد.

 

عباس حسني

سرپرست مركز فني و حرفه اي نوشهر

 

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

      احتراماً با توجه به لزوم يكپارچه سازي و تدوين منابع آموزشي با كيفيت در سازمان و مشاركت مربيان بخش خصوصي در اين امر ، شايسته است درصورت تمايل به شركت فرم هاي مربوط به متقاضيان تأليف كتاب ( فرم شماره يك) و فيلمهاي آموزشي (فرم شماره دو) را تكميل نموده و به همراه مستندات حداكثر تا روز پنج شنبه مورخ ۱۶/۵/۹۳ به واحد آموزشگاه آزاد تحويل  نماييد.

براي دانلود به ادامه مطلب مراجعه كنيد

| ادامه مطلب
مديران محترم  آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

      احتراماً ؛ بدينوسيله به اطلاع مي رساند ، آموزشگاه ها موظف هستند در هنگام تحويل فرم هاي ارزيابي رتبه بندي ،  مستندات مربوطه را به صورت مرتب و به ترتيب سوالات مطرح شده در زونكن قرار داده و به مركز تحويل نمايند. همچنين از بنر مربوط به 6 مرداد عكس تهيه نموده و  همراه مستندات ارائه نمايند.

 

واحد آموزشگاه هاي آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر

مديران محترم آموزشهاي هاي آزاد

با سلام

      احترماً ؛ نظر به فرا رسيدن  ۶ مرداد روز ملي كارآفريني و آموزشهاي فني و حرفه اي شايسته است كليه آموزشگاه هاي آزاد  در جهت تهيه بنر تبليغاتي (طرح بنر در قسمت زير قابل دريافت مي باشد) اقدام نمايند . شايان ذكر است آموزشگاه هاي كه در نزديكي يكديگر وافع شده اند با برنامه ريزي مناسب از طرحهاي متنوع استفاده نمايند. تهيه بنر براي كليه آموزشگاه ها الزامي مي باشد.

 

 

عباس حسني

سرپرست مركز فني و حرفه اي نوشهر

| ادامه مطلب
مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

     احتراماً ؛ ابلاغهاي مديريت و مربيگري و موافقت اصولي افراد مشروحه ذيل جهت ارائه آماده مي باشد:

مولود حاجي كرد محله ، زبيده مرادي ، زاهده مشايخ بخشي ، آزاده نجفدري ، زهرا بهزاد مقدم ، مهدي پنجه شاهي ، سيده فرشته حسيني ، پريسا زنگنه ، آزاده نجفدري ، سارا دريايي ، زينب حسن نيا ، فائزه قاسمي ، مينا بيوكي طالب آباد ، آزاده شعباني ، سپيده دهنار سيدي

 

واحد آموزشگاه هاي آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر