مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

   احتراماً ؛ بدينوسيله به اطلاعمي رساند مدارك آموزشگاه ها و افراد به شرح ذيل جهت تحويل آماده مي باشد.

عناوين مجاز آموزشگاه طبرستان ، عناوين مجاز آموزشگاه رسا

مدارك خانمها و آقايان : فاطمه اليكائي بهجتي ،  محمدحسن حسين زاده ، زهرا شكارچي، ندا شمس ناتري ، حسن سهراب پور ، فروغ نوشيني ، سپيده رونقي ، روح ا... باهوش ، مينو خزائي پول ، ماندانا بائي لاشكي ، ميترا متاجي ، شايسته آل ابراهيم ، نرگس خزائي پول ، علي قاسمي ،‌ايمان جواهري ،ثمره شيخ الاسلامي ،‌فاطمه عسگري خواه ، بيتا رضواني ، عيسي زال پور ، فاطمه سلطان پسنديده

 

واحد آموزشگاه آزاد نوشهر ، چالوس و كلاردشت

 

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

      احتراماً ؛ پيرو نامه مورخ 93/08/27 درخصوص تأكيد اداره كل و رئيس مركز محترم  درخصوص رتبه بندي آموزشگاه هاي آزاد  به اطلاع مي رساند آموزشگاه هايي كه تاكنون  پرونده هاي رتبه بندي را به مركز تحويل ننموده اند مهلت دارند  حداكثر تا تاريخ 10 آذر ماه پرونده هاي تكميل شده را به واحد آموزشگاه هاي آزاد  ارائه نمايند . درصورت عدم ارائه مدارك ،  امور مربوط به پرتال و ساير درخواستهاي  اداري  آموزشگاه غير قابل بررسي  بوده و عواقب آن متوجه مدير آموزشگاه مي باشد.

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر ، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي طراحي دوخت

با سلام

      احتراماً ؛ بدينوسيله به اطلاع مي رساند جلسه هم انديشي آموزشگاه هاي طراحي دوخت جهت ايجاد هماهنگي لازم در برگزاري آزمونهاي عملي و بررسي پيشنهادات مديران محترم رأس ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 93/09/10  در سالن آزمون مركز برگزار مي گردد. شايان ذكر است به تأكيد رئيس مركز محترم شركت درجلسه الزامي مي باشد.

 

واحد آموزشگاه هاي آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر ، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي مراقبت و زيبائي

با سلام

      احتراماً ؛ بدينوسيله به اطلاع مي رساند جلسه هم انديشي آموزشگاه هاي مراقبت و زيبائي جهت ايجاد هماهنگي در برگزاري آزمونهاي عملي و بررسي پيشنهادات مديران محترم ، رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 93/09/10 در سالن آزمون مركز برگزار مي گردد. لذا  به تأكيد رئيس مركز محترم شركت در جلسه الزامي مي باشد.

 

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر ، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

باسلام

    احتراماً ؛ بدينوسيله زمانبندي بازرسي هفته اول آذر  جهت رتبه بندي آموزشگاه ها به شرح ذيل اعلام مي گردد:

 تاريخ 93/09/04 : آموزشگاه هاي  نيلوفر ، مبنا ، پاسارگاد نوين ، ثمر ، پردازشگر ، هنركده فرش روژان

تاريخ 93/09/05 : آموزشگاه هاي ماهرويان ، آذين نقش ترنم ، ترنج بافت

شايان ذكر است بازرسي آموزشگاه هاي  يگانه ، نوين بافت خزر و نيكنامام دورانديش در هفته آينده انجام خواهد شد.

 

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر ، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

      احتراماً ؛ بدينوسيله به اطلاع مي رساند مدارك صادر شده افراد به شرح ذيل جهت ارائه آماده مي باشد.

روح ا... باهوش - محمدرضا شيخ الاسلامي - مهديه سعادت - سميه خلوصي - آموزشگاه رسا (عناوين دوره ) - نگين شهر (رشته جديد )

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

        احتراماً ؛ نظر به نامه شماره 896/13/7 مورخ 26/8/93 رياست محترم مركز درخصوص رتبه بندي آموزشگاه ها ، شايسته است آموزشگاه هايي كه تاكنون پرونده  رتبه بندي را به مركز ارائه ننموده اند ظرف مدت یک هفته از تاریخ نامه، مدارك را كامل و بدون نقص  به واحد آموزشگاه آزاد تحويل نمايند.    

نامه رئيس مركز

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر، چالوس و كلاردشت 

 

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

      احتراماً ؛ بدينوسيله زمانبندي بازرسي جهت رتبه بندي آموزشگاه ها در هفته جاري به شرح ذيل اعلام مي گردد.

تاريخ 93/08/28 : عروشا ، ستايش ، آويسا ، طبرستان نوين

تاريخ 93/08/29 : نگين شهر -شعبه ، نقشه بافت ، سلماء ، ملي طبرستان ، پيسگامان دانش

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز نوشهر، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

       احتراماً؛ بازگشت به نامه شماره 226/3667/د مورخ 1393/08/20 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان ، به اطلاع مي رساند  آقاي ولي اله جعفري ؛ نويسنده  و مدرس دانشگاه  4 نسخه كتاب با تخفيف 25 درصدي با عناوين 1-مشتري چك سفيد 2-كسب و كار موفق چگونه 3- اخلاق كار موفق چيست 4- با پول يك ساندويج ثروتمند شويد جهت بهره برداري علاقه مندان ارائه مي نمايد.


واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

       احتراماً ؛ بدينوسيله اسامي آموزشگاه هايي كه در هفته جاري مورد بازرسي رتبه بندي قرار خواهند گرفت به شرح ذيل اعلام مي گردد:

تاريخ 93/08/20 : پادينا ، غزال ، دانش پژو ، نرگس ، بين الملل

تاريخ 93/08/21 : نگين ، ايپك ، نگين شهر


واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر