مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

      احتراماً ؛ نظر به برگزاري دوره آموزشي پرتال در مركز فني و حرفه اي ، شايسته است كليه شركت كنندگان در دوره كه مدارك خود را تحويل نموده اند ، جهت شركت در آزمون مربوطه به آموزشگاه هاي آزاد  فناوري اطلاعات مراجعه نمايند. ( انتخاب آموزشگاه به عهده شركت كننده مي باشد). 

 

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر ، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

      احتراماً ؛ بدينوسيله اسامي آموزشگاه ها جهت بازرسي رتبه بندي در هفته اول آبان ماه به شرح ذيل اعلام مي گردد.

تاريخ 93/08/06 : شيوا ، فرهيختگان ، انفورماتيك ، سوسن  ، يكتا

تاريخ 93/08/07 : مهرگان ، هنر نيلا ،‌كاوش ، موج نو ، عطيه

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر ، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

    احتراماً ؛ با عنايت به اينكه همايش و جشنواره دست بافته ها و سبك زندگي ايراني از تاريخ 28 الي 30 آبان ماه جاري در دانشگاه الزهرا تهران با هدف توانمند سازي دختران و توسعه فرهنگ كارآفريني و شناساندن فرصتهاي اشتغال برگزار مي شود. لذا  بانوان متقاضي و علاقه مند مي توانند ( مربيان و كارآموزان بخش دولتي و آزاد)  با موضوع ياد شده در همايش و جشنواره فوق الذكر شركت نمايند . جهت اطلاعات بيشتر به سايت د انشگاه الزهرا  به آدرس www.alzahra.ac.ir مراجعه نماييد.

 

محمدرضا محمدحسيني

رئيس مركز فني و حرفه اي نوشهر

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

         احتراماً ؛ بدينوسيله اسامي آموزشگاه ها جهت بازرسي رتبه بندي در هفته سوم به شرح ذيل اعلام مي گردد. شايان ذكر است ، مديران  آموزشگاه ها موظف هستند در تاريخ هاي اعلام شده در آموزشگاه حضور داشته باشند و با توجه به محدوديت زماني مركز در جمع آوري نتايج رتبه بندي ، تاريخهاي اعلام شده قابل تغيير نمي باشند. ضمناً ، مجدد تأكيد مي گردد در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه كارشناسان واحد آموزشگاه آزاد در مركز حضور ندارند و جهت انجام امور مربوطه در روزهاي ديگر هفته به مركز مراجعه نماييد.

تاريخ 93/07/29 : شريف ، ريماز ، درسا ، ماوراء دانش

تاريخ 93/07/30 : بنت الهدي ، پريما ، ديبا ، ماندگار

 

محمدرضا محمدحسيني

رئيس مركز فني و حرفه اي نوشهر ، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

    احتراماً ؛ پيرو نامه هاي 8 شهريور و 5 مهرماه درخصوص شرايط انعقاد قرارداد آموزشي با ساير ارگانها از جمله آموزش و پرورش ، بدينوسيله نمونه نسخه قرارداد جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارائه مي گردد. مجدد تأكيد مي گردد كليه آموزشگاه ها موظف به رعايت ضوابط اعلام شده مي باشند.

 قرارداد

 

محمدرضا محمدحسيني

رئيس مركز فني و حرفه اي نوشهر، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

     احتراماً ؛ بدينوسيله زمانبندي بازرسي هفته دوم جهت رتبه بندي آموزشگاه هاي آزاد به شرح ذيل اعلام مي گردد.شايان ذكر است آموزشگاه ها موظف مي باشند در روز اعلام شده در آموزشگاه حضور داشته و تا زمان حضور بازرسان به صورت يكسره فعاليت نمايند.

تاريخ 93/07/22 : فن آوران پارسه ، رسا ، اسپند ، ماهرخ ، شرمين

تاريخ 93/07/23 : بهان ، مانلي ، خانه فرش ايران ، آينده فرزانگان ،‌رشاد ، گلچهره ، پانيران

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر، چالوس و كلاردشت

 

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

       احتراماً ؛ نظر به اتمام مهلت اعلام شده  جهت تحويل مدارك رتبه بندي و با توجه به اينكه مركز فني و حرفه اي نيز در مدت مشخصي مي بايست نتايج رتبه بندي را ارسال نمايد ، بدينوسيله زمانبندي بازرسي جهت رتبه بندي آموزشگاه ها (بازرسي هفته اول ) به شرح ذيل اعلام مي گردد.

آموزشگاه هاي آرتين ، نگار ، پسنديده ، رژينا  در تاريخ 93/07/15

آموزشگاه هاي سپند رايانه ، پيشرو ، گلپوش ، تينارز ، طبرستان در تاريخ 93/07/16

 

محمد رضا محمد حسيني

رئيس مركز فني و حرفه اي نوشهر، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

    احتراماً ؛ بدينوسيله به اطلاع مي رساند ، دستورالعمل مشوق ها و رسيدگي به تخلفات آموزشگاه هاي آزاد مجددا در هيأت نظارت مركزي طرح و فايل اصلاح شده مذكور جهت بهره برداري ارائه مي گردد. ضمنا به تبصره ۱ بند (ب) اين دستورالعمل توجه نماييد.

 مشوق ها و تخلفات

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

 احتراماً؛ بدينوسيله قرارداد كارآموزي جهت بهره برداري ارائه مي گردد.

 

فرم قرارداد

واحد آموزشگاه آزادمركز فني و حرفه اي نوشهر، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

     احتراماً ؛ در راستاي زمينه سازي براي اجراي بهينه آموزش و ارتقاء سطح كمي و كيفي آموزشهاي مهارتي نحوه اجراي دوره هاي آموزشي خصوصي و نيمه خصوصي و خاص تدوين شده است .كه شيوه نامه ذكر شده جهت بهره برداري لازم ارائه مي گردد. شايان ذكر است رعايت كليه ظوابط در انعقاد قرارداد و نحوه اجرا و... الزامي مي باشد.

 شیوه نامه     طرح گواهینامه

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر،چالوس و كلاردشت