مديران محترم آموزشهاي هاي آزاد

با سلام

      احترماً ؛ نظر به فرا رسيدن  ۶ مرداد روز ملي كارآفريني و آموزشهاي فني و حرفه اي شايسته است كليه آموزشگاه هاي آزاد  در جهت تهيه بنر تبليغاتي (طرح بنر در قسمت زير قابل دريافت مي باشد) اقدام نمايند . شايان ذكر است آموزشگاه هاي كه در نزديكي يكديگر وافع شده اند با برنامه ريزي مناسب از طرحهاي متنوع استفاده نمايند. تهيه بنر براي كليه آموزشگاه ها الزامي مي باشد.

 

 

عباس حسني

سرپرست مركز فني و حرفه اي نوشهر

| ادامه مطلب
مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

     احتراماً ؛ ابلاغهاي مديريت و مربيگري و موافقت اصولي افراد مشروحه ذيل جهت ارائه آماده مي باشد:

مولود حاجي كرد محله ، زبيده مرادي ، زاهده مشايخ بخشي ، آزاده نجفدري ، زهرا بهزاد مقدم ، مهدي پنجه شاهي ، سيده فرشته حسيني ، پريسا زنگنه ، آزاده نجفدري ، سارا دريايي ، زينب حسن نيا ، فائزه قاسمي ، مينا بيوكي طالب آباد ، آزاده شعباني ، سپيده دهنار سيدي

 

واحد آموزشگاه هاي آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

      احتراماً؛ رأي هيئت نظارت استان درخصوص موارد مطرح شده به شرح ذيل جهت مراجعه آموزشگاه و اقدام بعدي اعلام مي گردد:

 آموزشگاه هوش مصنوعي ،  آموزشگاه رسا ،  آموزشگاه نگين شهر، اموزشگاه يگانه ، آموزشگاه فن آوران پارسه، آموزشگاه هنركده فرش روژان

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

     احتراماً ؛ نظر به ابلاغ صورتجلسه شصت و چهارمين جلسه شوراي اجتماعي كشور مورخ 93/02/29 كليه مديران بخش دولتي و بخش خصوصي (در صورتجلسه عمده آسيبها از نظر عدم رعايت حجاب و عفاف در اين بخش معرفي شده است) مي بايست با انجام كارهاي ايجابي و سلبي نسبت به الزام مجموعه حيطه مديريتي خود در رعايت پوشش و حجاب اسلامي اقدام نمايند.

 

عباس حسني

سرپرست مركز فني و حرفه اي نوشهر

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

احتراماً ؛ پاسخ اداره كل به سوالات مطرح شده درخصوص رتبه بندب آموزشگاه ها به شرح ذيل مي باشد:

1-آموزشگاه ها راندمان آموزش را از چه روشي از پرتال دريافت كنند ؟تعدادکارآموز،معرفی شده به آزمون و قبولی را از پرتال استخراج و درصد قبولی محاسبه می شود

 

2- دستورالعملها از طريق پرتال و بعضا وبلاگ در اختيار آموزشگاه ها قرار گرفته و در دفتر انديكاتور آموزشگاه ثبت نيست . آيا نياز به ثبت و نگهداري اين نامه ها هست؟ نگهداری بله ولی ثبت الزاماٌ خیر در صورتی که در بازرسی قابل دسترس و رویت باشد

3- آموزشگاه هايي كه داراي دو مدير هستند تجربه مديريت آموزشگاه را چگونه محاسبه نمايند؟ یشترین سابقه

 

4- آيا آخرين تغييرات انجام گرفته در آموزشگاه ملاك عمل قرار گيرد؟  بله

 

5- داشتن كشو براي كارآموزان داراي امتياز است ، درصورتي كه در بعضي از رشته ها مثل كامپيوتر ضروري نيست . به نظر شما اين مورد براي همه آموزشگاه ها لحاظ شود ؟ فعلا تغییر ممکن نیست ولی می توان پیشنهادات را در قالب نامه به سازمان انعکاس داد.

 

6-اگر آموزشگاهي تمايل به اعتبار سنجي نداشته باشد ، وظيفه ي مركز چيست ؟ باید به هر طریق ممکن مجاب شود

 

7-سابقه كار مدير ، مربي و موسس در ارگانهاي ديگر محاسبه مي شود؟در مربی و موسس طبق جدول بله ولی در مدیر خیر چون تصویر ابلاغ مدیریت را میخواهد(در شرایطی که دادن امتیاز این پرسش رتبه را تغییر میدهد با هماهنگی استان و تایید بلامانع است)

 

8-براي كسي كه هم مدير و هم موسس است ( در مدت يكسان) سابقه يكي از آنها محاسبه مي شود؟بله صرفا در مدیرآموزشگاه

 

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

        احترماً؛ بدينوسيله به اطلاع مي رساند روز دوشنبه مورخ 93/4/23  جلسه اي درخصوص رتبه بندي آموزشگاه هاي آزاد ساعت 12 در سالن امتحانات مركز  برگزار مي گردد. شايسته است در جلسه مذكور حضور بهم رسانيد.

 

عباس حسني

سرپرست مركز فني و حرفه اي نوشهر

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

 با سلام

         احتراماً ؛ با توجه به درخواست آموزشگاه هاي آزاد درخصوص ويرايش برخي از اقلام اطلاعاتي متقاضيان شركت در آزمون ، معاونت پژوهش و برنامه ريزي سازمان شرايط ذيل را جهت ويرايش برخي از اقلام اطلاعاتي مقرر نموده است:

1-آموزشگاه هاموظف هستند در ورود اطلاعات كارآموز نهايت دقت را داشته باشند.

2-كارآموزان موظفند از صحت و درستي بودن اطلاعات شخصي شان در پرتال جامع سازمان قبل از معرفي به آزمون مطمئن شوند و نسبت به تكميل فرم مربوطه ( كه به امضاء و اثر انگشت كارآموز رسيده ) اقدام نمايند و آموزشگاه در پرونده كارآموز مستند سازي نمايد.(فرم را از واحد آموزشگاه آزاد دريافت نماييد)

3-به هيچ وجه امكان ويرايش بيش از 2 مشخصه از اطلاعات متقاضيان در پرتال وجود ندارد.

4- عدم رعايت موارد ذكر شده متوجه كارآموز و آموزشگاه مي باشد و در صورتي كه متقاضي آزموني به ويرايش بيش از 2 مشخصه اطلاعاتي نياز داشته باشد ، در آزمن شركت داده نخواهد شد.

5- از زمان ابلاغ اين دستورالعمل از ارسال هرگونه مكاتبه و درخواست مبني بر ويرايش اطلاعات جدا خودداري نماييد.

 

عباس حسني

سرپرست مركز فني و حرفه اي نوشهر

 

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

     احتراماً ؛ بدينوسيله به اطلاع مي رساند سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در نظر دارد در راستاي تحقق برنامه پنجم توسعه، طراحي و استقرار الگوي رتبه بندي مراكز آموزش فني و حرفه اي را با هدف ايجاد انگيزه و رقابت بين آموزشگاه ها و همچنين ارتقاء كيفيت آموزشي اجرا نمايد. لذا شايسته است كليه آموزشگاه ها فايل مربوطه را دريافت و درجهت انجام خودارزيابي و تهيه مستندات لازم اقدام نمايند. شايان ذكر است فرصت اعلام شده حداكثر ده روز از تاريخ نامه مي باشد.

 

عباس حسني

سرپرست مركز فني و حرفه اي نوشهر

براي دانلود به ادامه مطلب مراجعه كنيد

| ادامه مطلب
مديران محترم اموزشگاه هاي آزاد

 با سلام

         احتراماً ؛ پرونده هاي مدريت و مربيگري و عناوين مجاز به شرح ذيل آماده ارائه مي باشد.

مديريت : زهرا شكارچي ، روح ا... خزايي ، سارا مسلمي

مربيگري : سارا مسلمي ، هنگامه شهيدي ، محسن متفكر ، علي كيا دليري ، زهرا ده بزرگي ، روح ا... خزايي  صديقه خسروي ، سيده فاطمه حسيني

عناوين مجاز : آموزشگاه شيوا

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد  طراحي دوخت

با سلام

     احتراماً ؛ به اطلاع مي رساند بر ساس اعلام نظر دفتر طرح و برنامه درسي سازمان ، استاندارد دوره آموزشي پولك و منجوق به شرح ذيل قابليت تطبيق دارد.

عنوان استاندارد كد حرفه عنوان استاندارد كد حرفه
پولك و منجوق دوز 7-95/68/1/2 مهره هاي تزئيني و پولك و منجوق دوز 7-95/68/1/3

لازم به ذكر است در دريافت مهارت جديد مقررات ذيل رعايت مي گردد:

1-پرداخت هزينه صدور گواهي نامه جديد توسط متقاضي

2-اخذ و ابطال گواهينامه قديمي و مستند سازي

3-صدور گواهينامه جديد براي متقاضي

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر