مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

         احتراماً ؛ بدينوسيله اسامي آموزشگاه ها جهت بازرسي رتبه بندي در هفته سوم به شرح ذيل اعلام مي گردد. شايان ذكر است ، مديران  آموزشگاه ها موظف هستند در تاريخ هاي اعلام شده در آموزشگاه حضور داشته باشند و با توجه به محدوديت زماني مركز در جمع آوري نتايج رتبه بندي ، تاريخهاي اعلام شده قابل تغيير نمي باشند. ضمناً ، مجدد تأكيد مي گردد در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه كارشناسان واحد آموزشگاه آزاد در مركز حضور ندارند و جهت انجام امور مربوطه در روزهاي ديگر هفته به مركز مراجعه نماييد.

تاريخ 93/07/29 : شريف ، ريماز ، درسا ، ماوراء دانش

تاريخ 93/07/30 : بنت الهدي ، پريما ، ديبا ، ماندگار

 

محمدرضا محمدحسيني

رئيس مركز فني و حرفه اي نوشهر ، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

    احتراماً ؛ پيرو نامه هاي 8 شهريور و 5 مهرماه درخصوص شرايط انعقاد قرارداد آموزشي با ساير ارگانها از جمله آموزش و پرورش ، بدينوسيله نمونه نسخه قرارداد جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارائه مي گردد. مجدد تأكيد مي گردد كليه آموزشگاه ها موظف به رعايت ضوابط اعلام شده مي باشند.

 قرارداد

 

محمدرضا محمدحسيني

رئيس مركز فني و حرفه اي نوشهر، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

     احتراماً ؛ بدينوسيله زمانبندي بازرسي هفته دوم جهت رتبه بندي آموزشگاه هاي آزاد به شرح ذيل اعلام مي گردد.شايان ذكر است آموزشگاه ها موظف مي باشند در روز اعلام شده در آموزشگاه حضور داشته و تا زمان حضور بازرسان به صورت يكسره فعاليت نمايند.

تاريخ 93/07/22 : فن آوران پارسه ، رسا ، اسپند ، ماهرخ ، شرمين

تاريخ 93/07/23 : بهان ، مانلي ، خانه فرش ايران ، آينده فرزانگان ،‌رشاد ، گلچهره ، پانيران

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر، چالوس و كلاردشت

 

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

       احتراماً ؛ نظر به اتمام مهلت اعلام شده  جهت تحويل مدارك رتبه بندي و با توجه به اينكه مركز فني و حرفه اي نيز در مدت مشخصي مي بايست نتايج رتبه بندي را ارسال نمايد ، بدينوسيله زمانبندي بازرسي جهت رتبه بندي آموزشگاه ها (بازرسي هفته اول ) به شرح ذيل اعلام مي گردد.

آموزشگاه هاي آرتين ، نگار ، پسنديده ، رژينا  در تاريخ 93/07/15

آموزشگاه هاي سپند رايانه ، پيشرو ، گلپوش ، تينارز ، طبرستان در تاريخ 93/07/16

 

محمد رضا محمد حسيني

رئيس مركز فني و حرفه اي نوشهر، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

    احتراماً ؛ بدينوسيله به اطلاع مي رساند ، دستورالعمل مشوق ها و رسيدگي به تخلفات آموزشگاه هاي آزاد مجددا در هيأت نظارت مركزي طرح و فايل اصلاح شده مذكور جهت بهره برداري ارائه مي گردد. ضمنا به تبصره ۱ بند (ب) اين دستورالعمل توجه نماييد.

 مشوق ها و تخلفات

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

 احتراماً؛ بدينوسيله قرارداد كارآموزي جهت بهره برداري ارائه مي گردد.

 

فرم قرارداد

واحد آموزشگاه آزادمركز فني و حرفه اي نوشهر، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

     احتراماً ؛ در راستاي زمينه سازي براي اجراي بهينه آموزش و ارتقاء سطح كمي و كيفي آموزشهاي مهارتي نحوه اجراي دوره هاي آموزشي خصوصي و نيمه خصوصي و خاص تدوين شده است .كه شيوه نامه ذكر شده جهت بهره برداري لازم ارائه مي گردد. شايان ذكر است رعايت كليه ظوابط در انعقاد قرارداد و نحوه اجرا و... الزامي مي باشد.

 شیوه نامه     طرح گواهینامه

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر،چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي استان

با سلام

      احتراماً ؛ نظر به برگزاري دوره آموزشي كاربر پرتال در مركز فني و حرفه اي ، كليه آموزشگاه هاي فناوري اطلاعات مي توانند در صورت تمايل حرفه كاربر پرتال ، با كد 2529/2 به مدت 32 ساعت (به زبان انگليسي درج شده است) را  حداكثر تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 6/7/93 در كارگاه آموزشي خود ثبت نمايند ( از مربي آموزشگاه كه مجوز  آموزش ICDL درجه 2 را دارد  استفاده گردد) ، سپس براي دريافت اسامي متقاضيان جهت درج در پرتال به مركز مراجعه نماييد.

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر ، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

   احتراماً ؛ پرونده هاي مشروحه ذيل جهت تحويل آماده ارائه مي باشد.

آموزشگاه پريما ، آموزشگاه ملي طبرستان ، زهرا بهزاد مقدم ، آموزشگاه سلما و خانه فرش ايران و ماوراء دانش (مراجعه آموزشگاه هاي مربوطه  جهت درج در پرتال ) ، عناوين مجاز آموزشگاه شريف ،
مربيگري و مديريت : مهدي كاظمي ، كبري تسليمي  ، كامبيز عسگري خواه ، قادر خدائي ،طاهره درويش ، ميرم نجم الدين ، زهرا شكارچي ، شهلا تراي ، عذري شعباني نيا ، مجتبي قاسمي زاده ، كلثوم نجفي ، سلماء الهيان فيروز ، ميترا فروتن ، زهرا خزائي ، زهره رضائي  ، فائضه هرج پور ، شايسته آل ابراهيم

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر ، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

      احتراماً ؛ پيرو نامه 8 شهريور ماه 1393 درخصوص انعقاد قرارداد با ساير ادارت دولتي ، لذا تأكيد مي گردد كليه آموزشگاه ها موظف مي باشند قراردادهاي برون سازماني را با اطلاع مركز منعقد نموده و نسخه اي از قرارداد را به مركز تحويل نمايند همچنين از مربيان واجد شرايط سازمان در آموزشهاي مربوطه استفاده نموده و  اسامي كارآموزان  در پرتال درج گردد .( الزامي به  شركت در آزمون نمي باشد)

 

محمدرضا  محمدحسيني

رئيس مركز فني و حرفه اي نوشهر، چالوس و كلاردشت