مدیران محترم آموزشگاههای آزاد

با سلام    

     به اطلاع می رساند  جلسه هم اندیشی مدیران آموزشگاههای آزاد با حضور رییس مرکز ، روز چهارشنبه مورخ 94/2/16 ساعت 10:30 صبح در سالن آزمون مرکز برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه مدیران و موسسان،جهت شرکت در این جلسه، دعوت به عمل می آید. 

           

           واحد آموزشگاه آزادمرکزفنی و حرفه ای نوشهر،چالوس و کلاردشت

مدیران محترم آموزشگاههای آزاد

با سلام          

نظر به اهمیت المپیاد ملی مهارت ، تاکید می گردد مدیران محترم با مطالعه دستورالعمل و راهنمایی و ترغیب کارآموزان جهت شرکت در المپیاد ، گزارشی از ثبت نام شده ها را در اسرع وقت به مرکز ارائه نمایند.   

 

واحد آموزشگاه آزادمرکزفنی و حرفه ای نوشهر،چالوس و کلاردشت

مدیران محترم آموزشگاههای آزاد

با سلام   

بدینوسیله  به اطلاع می رساند برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران آموزشگاههای آزاد روز چهارشنبه مورخ 94/2/2 لغو شده است. تاریخ بعدی برگزاری جلسه  متعاقبا اعلام خواهد شد. 

 

واحد آموزشگاه آزادمرکزفنی و حرفه ای نوشهر،چالوس و کلاردشت

مدیران محترم آموزشگاههای آزاد

با سلام            

 به اطلاع می رساند اولین جلسه هم اندیشی مدیران آموزشگاههای آزاد در سال جاری با حضور رییس مرکز ، روز چهارشنبه مورخ 94/2/2 ساعت 11 صبح در سالن آزمون مرکز برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه مدیران و موسسان،جهت شرکت در این جلسه، دعوت به عمل می آید.  

 

واحد آموزشگاه آزادمرکزفنی و حرفه ای نوشهر،چالوس و کلاردشت

مدیران محترم آموزشگاههای آزاد

با سلام           

نظر باینکه مهلت ثبت نام آزمون المپیاد مهارت تا تاریخ 94/2/15 می باشد ضروری است مدیران محترم با مطالعه دقیق دستورالعمل و راهنمایی و ترغیب کارآموزان جهت شرکت در المپیاد ، مدارک ثبت نام شده ها را در اسرع وقت به مرکز ارائه نمایند. 

دستورالعمل المپیاد 

واحد آموزشگاه آزادمرکزفنی و حرفه ای نوشهر،چالوس و کلاردشت

مدیران محترم آموزشگاههای آزاد

با سلام         

 به اطلاع می رساند مراسم روز زن ،در مرکز آموزش فنی و حرفه ای نوشهر به تاریخ 25/1/94 روز سه شنبه ساعت 11 صبح برگزار می گردد.بدینوسیله از خواهران موسس و مدیر آموزشگاه جهت شرکت در این مراسم، دعوت به عمل می آید. 

 

واحد آموزشگاه آزادمرکزفنی و حرفه ای نوشهر،چالوس و کلاردشت

مدیران محترم آموزشگاههای آزاد

با سلام      

بپیوست نامه شرکت همتا و فرم مشخصات متقاضیان سهام این شرکت جهت اطلاع ارسال می گردد.خواهمشمند است متقاضیان ، حداکثر تا پایان ساعت اداری دوشنبه 24/1/94 فرم تکمیل شده را به واحد آموزشگاههای آزاد مرکز تحویل نمایند. 

 نامه شرکت همتا - فرم مشخصات متقاضیان  

 

واحد آموزشگاه آزادمرکزفنی و حرفه ای نوشهر،چالوس و کلاردشت

مدیران محترم آموزشگاههای آزاد

با سلام        

بپیوست نامه و فرم ثبت نام کنفرانس یک روزه بازاریابی و برندینگ آموزشی جهت اطلاع ارسال می گردد.خواهشمند است آموزشگاههایی که تمایل به شرکت در این کنفرانس را دارند فرم تکمیل شده را در اسرع وقت به مرکز تحویل نمایند. 

نامه       فرم ثبت نام 

 

واحد آموزشگاه آزادمرکزفنی و حرفه ای نوشهر،چالوس و کلاردشت

مدیران محترم آموزشگاههای آزاد

با سلام       

به پیوست ، تبریک سال نو از طرف مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان حضور همکاران ابلاغ می گردد. 

 

 دانلود

واحد آموزشگاه آزادمرکزفنی و حرفه ای نوشهر،چالوس و کلاردشت

مدیران محترم آموزشگاههای آزاد

با سلام      

   نظر باینکه شهریه پیشنهادی سال 94 تاکنون به تایید نهایی نرسیده است لذا بر حسب دستور ، شایسته است آموزشگاهها تا اطلاع ثانوی شهریه را بر اساس نرخ سال 93 دریافت نمایند.  

 

واحد آموزشگاه آزادمرکزفنی و حرفه ای نوشهر،چالوس و کلاردشت