مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

        احتراماً ؛ نظر به نامه شماره 896/13/7 مورخ 26/8/93 رياست محترم مركز درخصوص رتبه بندي آموزشگاه ها ، شايسته است آموزشگاه هايي كه تاكنون پرونده  رتبه بندي را به مركز ارائه ننموده اند ظرف مدت یک هفته از تاریخ نامه، مدارك را كامل و بدون نقص  به واحد آموزشگاه آزاد تحويل نمايند.    

نامه رئيس مركز

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر، چالوس و كلاردشت 

 

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

      احتراماً ؛ بدينوسيله زمانبندي بازرسي جهت رتبه بندي آموزشگاه ها در هفته جاري به شرح ذيل اعلام مي گردد.

تاريخ 93/08/28 : عروشا ، ستايش ، آويسا ، طبرستان نوين

تاريخ 93/08/29 : نگين شهر -شعبه ، نقشه بافت ، سلماء ، ملي طبرستان ، پيسگامان دانش

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز نوشهر، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

       احتراماً؛ بازگشت به نامه شماره 226/3667/د مورخ 1393/08/20 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان ، به اطلاع مي رساند  آقاي ولي اله جعفري ؛ نويسنده  و مدرس دانشگاه  4 نسخه كتاب با تخفيف 25 درصدي با عناوين 1-مشتري چك سفيد 2-كسب و كار موفق چگونه 3- اخلاق كار موفق چيست 4- با پول يك ساندويج ثروتمند شويد جهت بهره برداري علاقه مندان ارائه مي نمايد.


واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

       احتراماً ؛ بدينوسيله اسامي آموزشگاه هايي كه در هفته جاري مورد بازرسي رتبه بندي قرار خواهند گرفت به شرح ذيل اعلام مي گردد:

تاريخ 93/08/20 : پادينا ، غزال ، دانش پژو ، نرگس ، بين الملل

تاريخ 93/08/21 : نگين ، ايپك ، نگين شهر


واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

      احتراماً ؛ نظر به برگزاري دوره آموزشي پرتال در مركز فني و حرفه اي ، شايسته است كليه شركت كنندگان در دوره كه مدارك خود را تحويل نموده اند ، جهت شركت در آزمون مربوطه به آموزشگاه هاي آزاد  فناوري اطلاعات مراجعه نمايند. ( انتخاب آموزشگاه به عهده شركت كننده مي باشد). 

 

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر ، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

      احتراماً ؛ بدينوسيله اسامي آموزشگاه ها جهت بازرسي رتبه بندي در هفته اول آبان ماه به شرح ذيل اعلام مي گردد.

تاريخ 93/08/06 : شيوا ، فرهيختگان ، انفورماتيك ، سوسن  ، يكتا

تاريخ 93/08/07 : مهرگان ، هنر نيلا ،‌كاوش ، موج نو ، عطيه

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر ، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

    احتراماً ؛ با عنايت به اينكه همايش و جشنواره دست بافته ها و سبك زندگي ايراني از تاريخ 28 الي 30 آبان ماه جاري در دانشگاه الزهرا تهران با هدف توانمند سازي دختران و توسعه فرهنگ كارآفريني و شناساندن فرصتهاي اشتغال برگزار مي شود. لذا  بانوان متقاضي و علاقه مند مي توانند ( مربيان و كارآموزان بخش دولتي و آزاد)  با موضوع ياد شده در همايش و جشنواره فوق الذكر شركت نمايند . جهت اطلاعات بيشتر به سايت د انشگاه الزهرا  به آدرس www.alzahra.ac.ir مراجعه نماييد.

 

محمدرضا محمدحسيني

رئيس مركز فني و حرفه اي نوشهر

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

         احتراماً ؛ بدينوسيله اسامي آموزشگاه ها جهت بازرسي رتبه بندي در هفته سوم به شرح ذيل اعلام مي گردد. شايان ذكر است ، مديران  آموزشگاه ها موظف هستند در تاريخ هاي اعلام شده در آموزشگاه حضور داشته باشند و با توجه به محدوديت زماني مركز در جمع آوري نتايج رتبه بندي ، تاريخهاي اعلام شده قابل تغيير نمي باشند. ضمناً ، مجدد تأكيد مي گردد در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه كارشناسان واحد آموزشگاه آزاد در مركز حضور ندارند و جهت انجام امور مربوطه در روزهاي ديگر هفته به مركز مراجعه نماييد.

تاريخ 93/07/29 : شريف ، ريماز ، درسا ، ماوراء دانش

تاريخ 93/07/30 : بنت الهدي ، پريما ، ديبا ، ماندگار

 

محمدرضا محمدحسيني

رئيس مركز فني و حرفه اي نوشهر ، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

    احتراماً ؛ پيرو نامه هاي 8 شهريور و 5 مهرماه درخصوص شرايط انعقاد قرارداد آموزشي با ساير ارگانها از جمله آموزش و پرورش ، بدينوسيله نمونه نسخه قرارداد جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارائه مي گردد. مجدد تأكيد مي گردد كليه آموزشگاه ها موظف به رعايت ضوابط اعلام شده مي باشند.

 قرارداد

 

محمدرضا محمدحسيني

رئيس مركز فني و حرفه اي نوشهر، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

     احتراماً ؛ بدينوسيله زمانبندي بازرسي هفته دوم جهت رتبه بندي آموزشگاه هاي آزاد به شرح ذيل اعلام مي گردد.شايان ذكر است آموزشگاه ها موظف مي باشند در روز اعلام شده در آموزشگاه حضور داشته و تا زمان حضور بازرسان به صورت يكسره فعاليت نمايند.

تاريخ 93/07/22 : فن آوران پارسه ، رسا ، اسپند ، ماهرخ ، شرمين

تاريخ 93/07/23 : بهان ، مانلي ، خانه فرش ايران ، آينده فرزانگان ،‌رشاد ، گلچهره ، پانيران

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر، چالوس و كلاردشت