مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

باسلام

    احتراماً ؛ بدينوسيله زمانبندي بازرسي هفته اول آذر  جهت رتبه بندي آموزشگاه ها به شرح ذيل اعلام مي گردد:

 تاريخ 93/09/04 : آموزشگاه هاي  نيلوفر ، مبنا ، پاسارگاد نوين ، ثمر ، پردازشگر ، هنركده فرش روژان

تاريخ 93/09/05 : آموزشگاه هاي ماهرويان ، آذين نقش ترنم ، ترنج بافت

شايان ذكر است بازرسي آموزشگاه هاي  يگانه ، نوين بافت خزر و نيكنامام دورانديش در هفته آينده انجام خواهد شد.

 

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر ، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

      احتراماً ؛ بدينوسيله به اطلاع مي رساند مدارك صادر شده افراد به شرح ذيل جهت ارائه آماده مي باشد.

روح ا... باهوش - محمدرضا شيخ الاسلامي - مهديه سعادت - سميه خلوصي - آموزشگاه رسا (عناوين دوره ) - نگين شهر (رشته جديد )

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

        احتراماً ؛ نظر به نامه شماره 896/13/7 مورخ 26/8/93 رياست محترم مركز درخصوص رتبه بندي آموزشگاه ها ، شايسته است آموزشگاه هايي كه تاكنون پرونده  رتبه بندي را به مركز ارائه ننموده اند ظرف مدت یک هفته از تاریخ نامه، مدارك را كامل و بدون نقص  به واحد آموزشگاه آزاد تحويل نمايند.    

نامه رئيس مركز

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر، چالوس و كلاردشت 

 

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

      احتراماً ؛ بدينوسيله زمانبندي بازرسي جهت رتبه بندي آموزشگاه ها در هفته جاري به شرح ذيل اعلام مي گردد.

تاريخ 93/08/28 : عروشا ، ستايش ، آويسا ، طبرستان نوين

تاريخ 93/08/29 : نگين شهر -شعبه ، نقشه بافت ، سلماء ، ملي طبرستان ، پيسگامان دانش

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز نوشهر، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

       احتراماً؛ بازگشت به نامه شماره 226/3667/د مورخ 1393/08/20 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان ، به اطلاع مي رساند  آقاي ولي اله جعفري ؛ نويسنده  و مدرس دانشگاه  4 نسخه كتاب با تخفيف 25 درصدي با عناوين 1-مشتري چك سفيد 2-كسب و كار موفق چگونه 3- اخلاق كار موفق چيست 4- با پول يك ساندويج ثروتمند شويد جهت بهره برداري علاقه مندان ارائه مي نمايد.


واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

       احتراماً ؛ بدينوسيله اسامي آموزشگاه هايي كه در هفته جاري مورد بازرسي رتبه بندي قرار خواهند گرفت به شرح ذيل اعلام مي گردد:

تاريخ 93/08/20 : پادينا ، غزال ، دانش پژو ، نرگس ، بين الملل

تاريخ 93/08/21 : نگين ، ايپك ، نگين شهر


واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

      احتراماً ؛ نظر به برگزاري دوره آموزشي پرتال در مركز فني و حرفه اي ، شايسته است كليه شركت كنندگان در دوره كه مدارك خود را تحويل نموده اند ، جهت شركت در آزمون مربوطه به آموزشگاه هاي آزاد  فناوري اطلاعات مراجعه نمايند. ( انتخاب آموزشگاه به عهده شركت كننده مي باشد). 

 

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر ، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

      احتراماً ؛ بدينوسيله اسامي آموزشگاه ها جهت بازرسي رتبه بندي در هفته اول آبان ماه به شرح ذيل اعلام مي گردد.

تاريخ 93/08/06 : شيوا ، فرهيختگان ، انفورماتيك ، سوسن  ، يكتا

تاريخ 93/08/07 : مهرگان ، هنر نيلا ،‌كاوش ، موج نو ، عطيه

 

واحد آموزشگاه آزاد مركز فني و حرفه اي نوشهر ، چالوس و كلاردشت

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

    احتراماً ؛ با عنايت به اينكه همايش و جشنواره دست بافته ها و سبك زندگي ايراني از تاريخ 28 الي 30 آبان ماه جاري در دانشگاه الزهرا تهران با هدف توانمند سازي دختران و توسعه فرهنگ كارآفريني و شناساندن فرصتهاي اشتغال برگزار مي شود. لذا  بانوان متقاضي و علاقه مند مي توانند ( مربيان و كارآموزان بخش دولتي و آزاد)  با موضوع ياد شده در همايش و جشنواره فوق الذكر شركت نمايند . جهت اطلاعات بيشتر به سايت د انشگاه الزهرا  به آدرس www.alzahra.ac.ir مراجعه نماييد.

 

محمدرضا محمدحسيني

رئيس مركز فني و حرفه اي نوشهر

مديران محترم آموزشگاه هاي آزاد

با سلام

         احتراماً ؛ بدينوسيله اسامي آموزشگاه ها جهت بازرسي رتبه بندي در هفته سوم به شرح ذيل اعلام مي گردد. شايان ذكر است ، مديران  آموزشگاه ها موظف هستند در تاريخ هاي اعلام شده در آموزشگاه حضور داشته باشند و با توجه به محدوديت زماني مركز در جمع آوري نتايج رتبه بندي ، تاريخهاي اعلام شده قابل تغيير نمي باشند. ضمناً ، مجدد تأكيد مي گردد در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه كارشناسان واحد آموزشگاه آزاد در مركز حضور ندارند و جهت انجام امور مربوطه در روزهاي ديگر هفته به مركز مراجعه نماييد.

تاريخ 93/07/29 : شريف ، ريماز ، درسا ، ماوراء دانش

تاريخ 93/07/30 : بنت الهدي ، پريما ، ديبا ، ماندگار

 

محمدرضا محمدحسيني

رئيس مركز فني و حرفه اي نوشهر ، چالوس و كلاردشت